Rekisteriseloste

Rekisteriseloste                                                       Päivitetty 16.5.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10§                                  

1.Rekisterinpitäjä

Vihdin Urheiluveteraanit ry, Liitokuja 4 J, 03100 Nummela

Rekisterinumero 132.646

 
2.Yhteyshenkilö

Jäsenrekisterivastaava Reijo Sundell, puh 044-5544 830, reijo.sundell(at)kolumbus.fi

 
3.Rekisterin nimi

ViUV rekisteri, joka on toteutettu kaupallisella tietokantaohjelmalla.

 
4.Rekisterin käyttötarkoitus

ViUv rekisteriä käytetään jäsenrekisterinä. Tietojen pohjalta rekisteriä käytetään yhdistyksen tiedonvälitystarpeisiin, kilpailuoikeuden ja -sarjan tunnistamiseen sekä kilpailutoiminnan tilastointiin.
 

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin saadaan vapaaehtoista liikuntajärjestötyön hoitamista varten tallettaa henkilön perustietoina sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto.

 
6.Tietolähteet

Henkilön itsensä antama ilmoitus.

 
7.Tietojen luovutus

ViUV noudattaa henkilötietolakia.

ViUv ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Urheilijan ilmoittautuessa seuran kautta 3. osapuolen järjestämiin kilpailuihin, osallistumisen kannalta välttämättömät henkilötiedot luovutetaan urheilijoiden osalta paikalliselle järjestäjälle.
 

8.Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Kansainvälisten kilpailujen (EM, MM) yhteydessä osallistumisen kannalta välttämättömät henkilötiedot siirretään vain ilmoittautuneiden urheilijoiden osalta paikalliselle järjestäjälle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto

Aineistoa ei säilytetä kokonaisuudessaan manuaalisena. Tapahtumakohtaisia nimi- ja yhteystietolistoja voidaan tulostaa tapahtuman järjestäjän käyttöön tapahtuman ajaksi, minkä jälkeen tulosteet hävitetään. 

 

B Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

ViUv rekisteri on tallennettu rekisterivastaavan tietokoneelle, ja suojattu laitteen ja sen käyttöjärjestelmän suojausten kautta. Käyttöoikeus on vain rekisterivastaavalla, eivätkä sivulliset voi lukea tai käyttää ko tietoja.